Microsoft – Bli effektivare med Windows Server 2012

By 30 maj, 2013NativeZone

Partnerzon för Microsoft Windows Server 2012

Microsoft lanserade nya serverprogramvaran Windows Server 2012, som en del i kampanjen genomförde Microsoft ett stort antal aktiviteter: en print- och bannerkampanj, globala och lokala events, PR med mera. Microsofts egna webb- och kampanjsidor är välbesökta, men en av utmaningarna är alltid att nå ännu bredare och framförallt IT-proffs och IT-beslutsfattare som idag inte jobbar med Microsofts produkter.

Efter diskussion med Microsoft rekommenderade IDG Content & Marketing Services att bygga vidare på en tidigare investering i en partnerzon på temat Private Cloud hos IDG. Syftet med partnerzonen var att skapa ett nav för kommunikation med IT-proffs, och/eller beslutsfattare såsom IT-chef/CIO under hela kampanjperioden, samt länka ihop detta nav med Microsoft egna kanaler i form av till exempel bloggar och landningssidor. En partnerzon är en egen landningssida i  IDG:s nätverk där man arbetar löpande eller under en kampanjperiod med skräddarsytt redaktionellt innehåll. Besökarna hittar dit från en eller flera av IDG:s redaktionella kanaler, samt via organiskt sök.

Skärmdump
En skärmdump från IDG.se, i mitten syns en av puffarna som leder till partnerzonen för Windows Server 2012.

IDG Content & Marketing Services hjälpte Microsoft att löpande under kampanjen att ta fram innehåll som var relevant, aktuellt och som skulle aktivera besökarna. Genom ett redaktionellt anslag där fokus låg på nyhetsartiklar i kombination med tips & tricks och djupare guider kunde målet nås.

Tillsammans med Microsoft satte IDG Content & Marketing Services en redaktionell agenda för projektet. IDG stod sedan för all produktion av artiklar och sajt. Befintligt fördjupningmaterial från Microsoft såsom nedladdningsbara whitepapers och webb-TV kunde användas för de besökare som ville gå vidare.

Sett över hela kampanjperioden kom 15-20 procent av besöken på partnerzonen från organiskt sök. Det här målet kunde nås tack vara effektiv sökmotoroptimering av innehållet.

Andra viktiga målsättningar som kontinuerligt följdes upp under kampanjen var antalet besök på sajten, antalet unika besökare, antalet lästa sidor per besök, hur länge varje besökare stannat på sajten i snitt, avvisningsfrekvensen, antalet nedladdade whitepapers, och hur många som klickat sig vidare till Microsofts egna landningsssidor.

Tack vare kampanjens framgång så förlängdes partnerzonen efter de första tre månaderna, med ytterligare tre månaders kampanjtid.