Nytt samarbete kring Content Marketing med Tieto Sverige

Vi på IDG Content & Marketing Services har tillsammans med Tieto Sverige tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal kring native advertising och tjänster inom content marketing.

Avtalet avser kommunikation och marknadsföring gentemot beslutsfattare inom såväl offentlig som privat sektor. Som en del av avtalet kommer vi bland annat att producera och driva en så kallad NativeZone – en webbsajt med skräddarsytt innehåll som skrivs för Tietos räkning i IDG:s digitala nätverk.

Det är otroligt spännande att vi få vara en partner i den pågående förflyttningen av Tietos varumärke. Vårt mål är att utifrån vår erfarenhet inom tech publishing skapa innehåll som ger ett tydligt värde till läsarna och samtidigt stödjer Tietos nya kommunikationsplattform.

För att nå ut till den relativt breda målgruppen kommer innehåll från sajten att publiceras i sk. nativeformat i ett antal redaktionella B2B-kanaler i IDG:s nätverk. Däribland computersweden.se, idg.se och upphandling24.idg.se.

Vi vill fånga målgruppens intresse genom en redaktionell agenda där vi tar ett tydligt utifrån och in-perspektiv. Istället för att starta i tekniken kommer vi att fokusera på människor, verksamheter och de krav på ständig förändring som är dagens verklighet. Här blir de tekniska lösningarna möjliggörare som överbryggar utmaningarna att hänga med. Vi tror att det finns ett stort sug efter den här typen av innehåll bland allt fler beslutsfattare som behöver sätta sig in i teknikens möjligheter för att bli framgångsrika.

– Genom vårt samarbete med IDG vill vi nå beslutsfattare med intressant skrivet innehåll som hjälper dem att förstå en komplex fråga, säger Mattias Isaksson, Chief Marketing Officer på Tieto Sverige. I skenet av detta ser jag IDG:s erfarenhet av redaktionell kommunikation som en framgångsfaktor för oss att nå vår målgrupp med kortfattad och lättsmält kunskap.

Här kan du besöka Tietos NativeZone