HP – Snabbare IT

By 17 mars, 2014Case, Content, NativeZone

hp-snabbare-it

HP:s utmaning var att nå it-beslutsfattare såsom vd:ar, CIO:er och CFO:er för att skapa intresse kring företagets lösningar inom converged infrastructure (konvergerad it-infrastruktur). IDG Content & Marketing Services involverades och lösningen blev ett virtuellt event i IDG:s digitala nätverk.

Under hösten 2013 genomfördes idéarbete, produktion och i slutet på oktober lanserades det virtuella eventet som löpte under fyra veckor. Framgång mättes i antalet besökare och deltagare i eventet, vilket också genererade viktiga leads till HP.

Det virtuella eventet fick en egen webbsajt i IDG:s nätverk som bas. Sajten blev en samlingsplats för eventinnehållet som levererades i artikel- och videoformat. Under kampanjen genomfördes också en undersökning mot målgruppen. Resultatet av denna – en infographics – blev också en del av innehållet i eventet. För att ta del av det huvudsakliga innehållet i eventet behövde besökarna registrera sig med kontaktuppgifter och intresseområde. Det snabbt växande antalet leads blev därmed också ett kvitto på att innehållet var relevant för målgruppen.

Sajten som låg i IDG:s nätverk.

Sajten som låg i IDG:s nätverk fick namnet IT för snabbare affärer.

Kampanjen genomfördes i tre olika faser. En inledande build up-fas följt av en en vecka lång live-fas och slutligen en tre veckor lång longtail-fas. Under build up-fasen aktiverades undersökningen, samt teaserannonser i syfte att driva intresse inför det virtuella eventets öppnande.

Några dagar in i livefasen gjorde vi utskick av eDR till utvalda personer i målgruppen, innehållsurval gjordes baserat på det mest populära innehållet på event-sajten. Våra eDR-utskick hade en väldigt bra öppningsgrad och hög CTR.

Under livefasen exponerades det virtuella eventet brett i relevanta kanaler i IDG:s nätverk där målgruppen för kampanjen var väl representerad. För detta användes verktyg som sk ”redaktionella puffar”, NativeAds, eDR, och nyhetsbrev.

Screenshot 2014-01-30 16.27.46

Puff som användes på bland annat Computer Sweden.

Under den sista longtail-fasen reducerades exponeringen på IDG:s sajter till att enbart omfatta så kallade fasta ”redaktionella puffar”.

Det virtuella eventet “Snabbare IT” var mycket framgångsrikt och kampanjen uppfyllde med marginal de uppsatta målen.